දැනුම

 • Go into thermal imaging and know thermal imaging!

  තාප රූපකරණයට ගොස් තාප රූපකරණය දැන ගන්න!

  සියළුම වස්තූන් ඒවායේ උෂ්ණත්වය අනුව අධෝරක්ත ශක්තිය (තාපය) නිකුත් කරයි.වස්තුවකින් විමෝචනය වන අධෝරක්ත ශක්තිය එහි තාප සංඥාව ලෙස හැඳින්වේ.සාමාන්‍යයෙන් වස්තුවක් උණුසුම් වන තරමට එයින් නිකුත් වන විකිරණ ප්‍රමාණය වැඩි වේ.තාප රූපකය (තාප රූපකය ලෙසද හැඳින්වේ) අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තාප සංවේදකයකි, එයට...
  තවත් කියවන්න
 • How far can I see with thermal camera?

  තාප කැමරාවෙන් මට කොපමණ දුරක් දැකිය හැකිද?

  හොඳයි, මෙය සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් නමුත් සරල පිළිතුරක් නොමැත.විවිධ දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ දුර්වල වීම, තාප අනාවරකයේ සංවේදිතාව, රූප ඇල්ගොරිතම, මළ ලක්ෂ්‍ය සහ පසුබිම් ශබ්ද, සහ ඉලක්ක පසුබිම වැනි ප්‍රතිඵලවලට බලපාන බොහෝ සාධක තිබේ.
  තවත් කියවන්න